คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีการลงนามข้อตกลงแห่งความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีการลงนามข้อตกลงแห่งความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงนามข้อตกลงแห่งความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อปณิธานในการทำให้คนกับศิลปะเข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการเข้าถึงงานข้อมูลศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.osartperformance.org

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ