Facebook Logo

งาน “วันศาสนูปถัมภ์” ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน “วันศาสนูปถัมภ์” โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ให้การต้อนรับ และมีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม อดีตผู้บริหารกรมการศาสนา และเครือข่ายด้านศาสนา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์