คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งาน “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 5 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วันที่23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงาน “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 5 โดยภายในงานมีกิจกรรมการอ่านบทกลอน รวมถึงมีการประกวดอ่านทำนองเสนาะจารึกวัดโพธิ์ จากนักเรียน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วกรุงเทพ

แชร์