งาน Night of Resilience คืนสร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ที่เดียว พร้อมร่วมฟังเรื่องราว จากกลุ่มนักสร้างสรรค์มีการนำเสนอในรูปแบบของ Networking Party

เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
งาน Night of Resilience คืนสร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ที่เดียว พร้อมร่วมฟังเรื่องราว
จากกลุ่มนักสร้างสรรค์มีการนำเสนอในรูปแบบของ Networking Party ในงานมีการบรรยายและสาธิตสุดพิเศษจาก รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น สุขภาพดี พลังงานสะอาด และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบวัสดุ ผลงาน Upcycling กับความงามที่ช่วยโลก เป็นวิธีการแก้ปัญหาขยะที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ด้วยการนำของเหลือทิ้งมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบสร้างสรรค์โดยไม่สร้างขยะกลับคืนสู่วงจรอีกครั้ง ใน Bangkok Design Week 2020 ทั้งนี้ภายในงานมีข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ