Facebook Logo

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย และให้คำแนะนำในการแสดงผลงานของศิลปิน เพื่อบันทึกภาพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ