คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ระเบียบวาระสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ระเบียบวาระสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงาน ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์