ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมอบรางวัลให้กับกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ 2561

วันที่  ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๑  ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมอบรางวัลให้กับกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์  ๒๕๖๑

จำนวน  ๕  รางวัล

๑.ชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่น (ภาคเหนือ) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย  (นางสาวณิชาภัทร พนะสัน หมายเลข ๕๙ สวจ.น่าน ชุดผ้าไทยจากเส้นใยข่าและใยฝ้าย)

๒. ชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่น (ภาคกลาง) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย

(นางสาวธัชนก กังนิกร หมายเลข ๖๓ จ.สิงห์บุรี ชุด ผ้าไหมไทยด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

๓. ชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย (นางสาวมณิการ์  ทิพเนตร หมายเลข ๕๓ จ.หนองบัวลำภู ชุดผ้าฝ้ายย้อมคราม)

๔. ชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่น (ภาคใต้) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย

(นางสาวพีรชาดา ขุนรักษ์ หมายเลข ๑๑ จ.ยะลา ชุด ผ้าบาติกชายแดนใต้)

๕.ชุดแต่งกายผ้าไทยยอดเยี่ยม  นางสาวกิตติยา ภูมิสูง หมายเลข ๗๕  จ.สุรินทร์ ชุดผ้าไหมลายโฮล

เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย

แชร์