คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

ค่ำวานนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย จากโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน (Ready to Wear) ณ พิพิธภัณพ์ผ้าไหม (Colegio del Arte Mayor de la Seda)
เนื่องในโอกาสงานนิทรรศการผ้าไหมไทย ณ เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน โดยมีประธานพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม Mr. Vicente Genovés สมาชิกสภาเมืองบาเลนเซีย
Mr. Jose Maria Chiquillo ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปะและการออกแบบแห่งบาเลนเซีย Mrs. Rosa Esteban และ ผู้อำนวยการสถาบันการแต่งหน้าและทำผม MGM Professional Makeup ตลอดจนบุคคลสำคัญอื่นๆ และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ในเมืองบาเลนเซีย อาทิ ประธานหอการค้าเมืองบาเลนเซีย สมาชิกสภาเมือง ผู้แทนรัฐบาลแคว้นบาเลนเซีย มาร่วมเป็นเกียรติ ตลอดจนชาวบาเลนเซีย และชุมชนคนไทยในเมืองบาเลนเซีย ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก กว่า ๒๕๐ คนในการนี้ ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายแนวร่วมสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวม ๔๐ ชุด ของนักออกแบบชาวไทย ๒ ท่าน จากโครงการฯ คือ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ และคุณพลัฏฐ์ พลาฎิ เป็นชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไหมจาก กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผ้าทอมืองานนิทรรศการผ้าไหมไทย และงานแสดงแฟชั่นโชว์ ดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสเปน เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ