คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ ๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย :การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และนายชยันต์ ภู่ศิริสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นวิทยากร
การบรรยายความรู้ ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าวัฒนธรรม

แชร์