คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018 และมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องมรกตโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ