คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018

วันพุธที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ