ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือและเสวนา “สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือและเสวนา “สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเสวนา และมีผู้เข้าร่วมงานกว่สร้อยคน

แชร์