คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ เปิดนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1

วันที่  

09/08/61

วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ โรจพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1 โดยมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เยาวชนและสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 ประเภทการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบอัตลักษณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบตามสภาพแวดล้อม รวม 15 รางวัล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดี คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เนื่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ