ติดตามความคืบหน้าโครงการถนนประติมากรรมจากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการถนนประติมากรรมจากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 และการประชาสัมพันธ์งาน Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์