ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมชมการแสดงร่วมสมัย Melancholy of Demon

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมชมการแสดงร่วมสมัย Melancholy of Demon โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน ณ ลิโด้คอนเนค ซึ่งเป็นการแสดงร่วมสมัย Melancholy of Demon รอบปฐมทัศน์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขน และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนางานร่วมสมัยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติ โดยมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความร่วมสมัยกับประวัติศาสตร์ และเผยแพร่เกร็ดความรู้โขนผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพื่อที่จะให้แพร่หลายไปสู่ระดับนานาประเทศได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แชร์