คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าพบกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนในการทำงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าพบกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนในการทำงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเดินทางต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมมือกับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป ลาว และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดยมีเรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ดร. ไมสิง จันบุดดี ผู้อำนวยสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป. ลาว นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ศิลปินแห่งชาติของไทยและลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม Taykeo Textiles Gallery  แหล่งผลิตผ้าไหมครบวงจรในนครหลวงเวียงจันทน์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

แชร์