นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018″

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018″ ร่วมกับนายเจียง เจฮง ภัณฑารักษ์ คณะกรรมการ และทีมผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์