นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ นางสาว ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำชุดประจำชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ นางสาว ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำชุดประจำชาติ ผีตาโขน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ นางสาว ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) ได้เป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวด Miss Universe 2019 โดยผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายในการประกวดครั้งนี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ