คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมฟังการนำเสนอแผนงานการออกแบบให้กับชุมชม  ครั้งที่ 1 โดยน้องทั้ง 6 ทีมที่ร่วมการแข่งขันในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ซีซั่น 4 

วันอาทิตย์ 6 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมฟังการนำเสนอแผนงานการออกแบบให้กับชุมชม
ครั้งที่ 1 โดยน้องทั้ง 6 ทีมที่ร่วมการแข่งขันในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ซีซั่น 4
#โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบประกอบด้วย
อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 สาขาออกแบบเรขศิลป์
รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำกับน้องๆในการนำเสนอแผนงาน ในครั้งที่ 1 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ