นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Thailand Winter Festivals ครม.-รมว.วธ.เข้าร่วมแถลงข่าว

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Thailand Winter Festivals โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการจัดงาน Thailand Winter Festivals เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อยกระดับกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีไทย (Festival) จากระดับประเทศสู่ระดับโลก และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตามนโยบายการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยด้วยทุนทางวัฒนธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมผลักดันไปสู่เป้าหมายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงปลายปี ๒๕๖๖ จนถึงต้นปี ๒๕๖๗ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศโดยในส่วนของ กระทรวงวัฒนธรรม ขอส่งความสุขในช่วงฤดูหนาว และขอมอบของขวัญพิเศษให้แก่ทุกท่าน รวมทั้งร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยมาชมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันสวยงาม และร่วมสร้างสีสันแห่งความสุขและความทรงจำดี ๆ ให้แก่ชีวิต ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยกิจกรรมส่งความสุข ผ่านประเพณีวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมเสริมสิริมงคล ดังต่อไปนี้๑) ไปเยี่ยมยล ชมวัง สักการะศาสนสถาน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่ทุกท่านจะได้ไหว้พระขอพรพระปฏิมาแห่งแผ่นดิน มงคลพุทธคุณ โดยมีพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)๒) ร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กับบรรยากาศตลาดย้อนยุค เชิญชวนแต่งชุดไทยไปลอยกระทง ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ๓) ท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Heritage) ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และโบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอะร้าอร่าม แหล่งท่องเที่ยววัดในยามราตรี เพื่อให้ประชาชนสัมผัสความสวยงามของวัดยามค่ำคืน ซึ่งมีหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร (เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ๔) ชมอารยธรรมล้านนา ปล่อยโคมลอยบูชา พระเกศแก้วจุฬามณี ในงานเทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และลานพระแม่จามเทวี จังหวัดลำพูน (บัดนี้ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ๕) ไปดูงานศิลป์ที่เชียงราย เพลิดเพลินไปกับผลงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศกว่า ๖๐ คน ในงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ๒๐๒๓ ชมขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทย Chiang Rai Art Carnival 2023 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) ๖) เฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กัน ในวาระโอกาสที่ “ประเพณีสงกรานต์” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากยูเนสโก ณ ลานคนเมือง และวัดสุทัศนเทพวราราม (๗ ธันวาคม ๒๕๖๖) ๗) เดินทางท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลอดทั้งปี เช่น งาน “๗๖ จังหวัด ๗๖ เทศกาลประเพณี” แหล่งท่องเที่ยว “ชุมชน ยลวิถี” แหล่งท่องเที่ยว “ตลาดบก ตลาดน้ำ” เส้นทางท่องเที่ยวแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ และตำนานความเชื่อพญานาคลุ่มน้ำโขง เป็นต้น ๘) มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ ด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และศาสนสถานทั่วประเทศ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๑ มกราคม ๒๕๖๗)

แชร์