นายกรัฐมนตรี และครม. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) และคู่สมรส ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกร และพบปะประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในโอกาสการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม สกลนครและอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แชร์