คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือในการจัด”โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018″

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือในการจัด”โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018″ ร่วมกับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่ศิลปินไทยสู่ความ เป็นเลิศด้านศิลปะ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย งานด้านภัณฑารักษ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงามวิจิตรศิลป์
นายกฤษฎา รัตน์พฤกษ์ ผู้อำนวยการภˆมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดร.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

แชร์