คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยในเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอิตาลี) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยในเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้นวดเรียนนวดไทยมาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ภายในบริเวณร้านเน้นความสะอาด การให้บริการที่ดี การออกแบบตกแต่งร้านใช้วัสดุอุปกรณ์ของไทย สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิให้กับภูมิปัญญานวดแผนไทยในระดับนานาชาติ
#ocac #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์