นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ร่วมแถลงข่าวงาน พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ร่วมแถลงข่าวงาน พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา (เชิญตะวัน Art Festival) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศิลปินจังหวัดเชียงรายและมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ งานเชิญตะวันอาร์ตเฟสติวัลดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ