คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานการประชุมติดตามแผนงานไตรมาส 2-4 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานการประชุมติดตามแผนงานไตรมาส 2-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ