นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์