คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าชมนิทรรศการ “ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี” (ศิลปิน หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เข้าชมนิทรรศการ “ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี” (ศิลปิน หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ

แชร์