คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ