นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ น.ส. ธนพร แตงขาว เลขานุการกรม และนายราเมศ ลิ่มสกุล รก.ผอ.ศห. เป็นผู้แทน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

แชร์