นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ