นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ หารือกับ Mr. Fernando Benzo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬาสเปน เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดทำข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-สเปน ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ หารือกับ Mr. Fernando Benzo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬาสเปน เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดทำข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-สเปน ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

แชร์