นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวแถลงการณ์เชียงรายเมืองศิลปะ

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวแถลงการณ์เชียงรายเมืองศิลปะ พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุนทรียทัศน์ภาครัฐและประชาสังคม ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

แชร์