Facebook Logo

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สักการะพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม และกล่าวอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ