Facebook Logo

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายทั้งในประเทศ และระหว่างเสด็จเยือนต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562 จำนวน 173 ภาพ เพื่อนำมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชม ณ ชั้น9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์