คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ – เวียดนาม ๒๐๒๐

วันที่  

12/05/63

กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม กำหนดจัดการประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ – เวียดนาม ๒๐๒๐ (3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition – Viet Nam 2020) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำหรับศิลปินอาเซียนด้านภาพพิมพ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำเสนอเทคนิคการพิมพ์รูปแบบใหม่ภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและความสมัครสมานสามัคคีของอาเซียน รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๓ นี้

 • การประกวดศิลปะภาพพิมพ์จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อาเซียน: อัตลักษณ์ – ศิลปะ – ความสมัครสมาน – พัฒนาการ (ASEAN: Identity – Art – Solidarity – Development)”
 • ประเภทผลงานที่ สามารถส่งเข้าประกวดได้แก่
  – ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief print)
  – ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio print)
  – ภาพพิมพ์เทคนิควัสดุปะติด (Collagrap)
  – ภาพพิมพ์พื้นราบ (Planography)
  – ภาพพิมพ์หิน (lithography)
  – ภาพพิมพ์ลายฉะลุ (Stencil print)
  – Monotype/ Monoprint, Cyanotype (blue print)
  – ภาพพิมพ์กาว (Gumprint)
  – ภาพพิมพ์ดิจิทัลและภาพพิมพ์สามมิติ (Digital print and Dimensional prints: print installation, printmaking book art, multi-layered prints)

**โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดทำภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐(2017) จนถึงปัจจุบัน**
นำส่งผลงานตามขนาดและรูปแบบที่กำหนดตามเอกสารแนบไปยังหน่วยงานผู้จัดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected] ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑, ๒ และ ๓ จะได้รับเชิญไปร่วมงานในพิธีเปิด ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยหน่วยงานผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศเวียดนาม และค่าที่พัก รายละเอียดข้อกำหนดและใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=1sQ8F3JZw-HhrhzNLa7JX2DipliawOZfZ

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ