คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ “จินตนาการแห่ง COVID-19”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหอศิลป์บ้านโคราช ณ วังตะแบก และเครือข่ายศิลปิน จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ “จินตนาการแห่ง COVID-19” โดยมีศิลปินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานทางสื่อ ONLINE เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม ตามจินตนาการที่สร้างสรรค์ อันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่มนุษย์ทุกคนจดจำ และปรับคนต่อสถานการณ์

แชร์