นิทรรศการ ”43/4″ เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น.นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในนิทรรศการ 43/4 “สี่สิบสามทับสี่” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในนิทรรศการ”43/4″เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 39 ผลงานจัดแสดงระหว่าง วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ตั้งแต่่เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์