คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการ My King Project “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย และจัดนิทรรศการ My King Project “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน อาจารย์ภานุ สรวยสุวรรณ อาจารย์บัญชา ศรีวงราช และอาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์ ร่วมเป็นวิทยากร

แชร์