คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บถอยหลังเตรียมพบกับพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย Chiangrai International Art Museum :CIAM เวลา 17.00 น. พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พร้อมด้วย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 นายระพี ผ่องบุพกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกำกับการซักซ้อมขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย Chiangrai International Art Museum :CIAM

ทั้งนี้ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธ.ค. 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์