คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศกิจกรรมพาชมบ้านศิลปินภายใต้การอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ 1 ดู ชม งานศิลป์ และสถานที่สร้างงานศิลป์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพาชมบ้านศิลปินภายใต้การอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมได้รู้ ดู ชม งานศิลป์ และสถานที่สร้างงานศิลป์ พร้อมใกล้ชิดกับศิลปินรุ่นครู อาทิ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี และอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง หลังจากจบกิจกรรม นางทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ได้ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แก่ผู้เข้าอบรม จาก ๑๘ โรงเรียน กว่า ๙๐ คน

แชร์