คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว)

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว)  ศิลปินแห่งชาติและวิทยากรของไทยทั้งสีน้ำและสีอะคริลิค ได้นำศิลปิน อาจารย์และนักศึกษาของสปป. ลาว ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไปที่วัดสีสะเกด (ภาษาลาว เรียกว่า ວັດສີສະເກດ  Si Saket Temple) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคน และนำเสนอ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยศิลปินแห่งชาติและวิทยากรของไทยได้วิพากษ์งานกว่า ๘๐ ชิ้น และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละสาขาเพื่อมอบรางวัลผลงานภาพของอาจารย์ธงชัย รักปทุมและอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพอย่างดี พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป. ลาว ได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติและวิทยากร ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมมอบใบขอบใจและของที่ระลึกให้แก่ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ในฐานะผู้แทนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นการตอบแทน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ