บรรยากาศในช่วงเช้า ของการเตรียมจัดอบรมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง

วันที่  

23/03/66

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. -12.00 น.

บรรยากาศในช่วงเช้า ของการเตรียมจัดอบรมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวงหมู่ที่ 5 พร้อมด้วยเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่กรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากกลุ่มเซียมไล้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งให้เกียรติมาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตเทคการใช้ตรายาง และบล็อคสกรีนในการสร้างอัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนคุณธรรม บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ