คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจังหวัดสู่การเป็นเมืองศิลปะ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจังหวัดสู่การเป็นเมืองศิลปะ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประมาณ300 ท่าน ณ โรงแรม รามาดา วินแดม บาย แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

แชร์