บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน และตำแหน่งนิติกร

วันที่  

22/10/62

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ