คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ประเภทอำนวยการระดับสูง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่  

21/03/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ