Facebook Logo

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

วันที่  

19/01/59

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ