คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567

วันที่  

06/06/67

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในจังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา นั้น

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 เพื่อนำเสนอโครงการ ในรอบตัดสิน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สอบถาม โทร.02-2093759-60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ