“ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการชนช้างกราฟิกซีซั่น 9”

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บรรยากาศการพิจารณาตัดสินผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก 9” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานการออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายจากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2564 ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายวีรภัทร สุธีรางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) และนายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นเข้าสู่รอบ 5 ทีมสุดท้ายได้แก่

1.ทีม สปู๋สู้ฟัด คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาแอนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.ทีม แสงเหนือ คณะสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

3.ทีม Tangpat (ตังแพท) คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.ทีม Duperheart (ดูเพอร์ฮารท์) คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.ทีม Invincible (อินวิซิเบิล) สาขาออกแบบกราฟิก และอินโฟร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ซึ่งทั้ง 5 ทีมจะเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของจังหวัดน่านในลำดับต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโครการได้ทางเพจ chonchang.therealgraphic และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ