ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

วันที่  

06/10/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ