Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดนิทรรศการการเเสดงผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่  

14/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ